Onze overheid en andere instanties hebben maatregelen genomen om ondernemers als jij te ondersteunen.
Met onderstaand overzicht kun jij zien welke maatregelen er zijn en of die op jou van toepassing zijn.

Zodra er nieuwe maatregelen zijn wordt deze pagina z.s.m. geactualiseerd.

Laatste update zondag 3 mei 2020

Maatregelen

Aanvulling op je inkomen

De gemeente waarin jij gevestigd bent voert de regeling uit. De regeling is ingegaan per 1 maart en duurt vooralsnog tot 1 juni (3 maanden). Deze maatregel is van toepassing op zelfstandigen en kent 2 vormen:

De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum en kent – afhankelijk van jouw situatie – een maximum van € 1.050 of € 1.500 per maand. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van jouw huishouden en je inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets

Er kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd van maximaal € 10.517. De lening is met rente belast. Het rentepercentage zal in ieder geval lager zijn dan 8%

Voorwaarden

De maatregel geldt voor gevestigde zelfstandigen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Je bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland

Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

Je bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend

Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van Kamer van Koophandel

Je bent vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met je onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen dat je minimaal 1.225 uur per jaar (2019) óf minimaal 23,5 uur per week (2020 t/m februari) werkzaam bent in je eigen bedrijf of zelfstandig beroep

Je bent woonachtig in de gemeente waar je aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt

Je inkomen als gevolg van de coronacrisis is onder het sociaal minimum gedaald

Betaling

Gemeenten streven ernaar om de aanvraag binnen 4 weken af te handelen maar kunnen al eerder een voorschot verstrekken.

Aanvragen

Met circa 10 vragen kun jij zien of je voldoet aan die eisen en direct de ondersteuning aanvragen bij Krijg ik Tozo. Vanuit hier wordt je doorgestuurd naar de website van jouw gemeente om de aanvraag te completeren. Voldoe je niet aan de criteria, dan kun je op reguliere wijze een Bbz-uitkering bij je gemeente aanvragen.

Onze overheid en andere instanties hebben maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen.
Met onderstaand overzicht kun jij zien welke maatregelen er zijn en of die op jou van toepassing zijn.

Voorwaarden

De maatregel geldt voor ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met vastgestelde SBI-codes (Standaard BedrijfsIndeling). Met ingang van 30 maart 2020 wordt het aantal SBI-codes uitgebreid, dus wanneer je al eerder een check hebt gedaan of de regeling op jou van toepassing is, toets dit dan zo nodig nogmaals.

Je onderneming is voor 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven in het KvK Handelsregister

In je onderneming werken maximaal 250 personen. Dit blijkt uit de inschrijving in het KvK Handelsregister

De hoofdactiviteit van je onderneming is op 15 maart 2020 geregistreerd onder een van de vereiste KvK SBI-codes

Je onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Dit vestigingsadres is geregistreerd in het KvK Handelsregister

Niet-horecaondernemingen verklaren ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren dus niet gelijk zijn aan het vestigingsadres

Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30. Zij verklaren in elk geval één horecagelegenheid te huren, pachten of in eigendom te hebben. Bij deze ondernemingen mag het privéadres van de eigenaar/eigenaren wel gelijk zijn aan vestigingsadres

De tegemoetkoming is eenmalig € 4.000 per onderneming. De tegemoetkoming is dus niet per vestiging

Je geeft bij de aanvraag een bankrekeningnummer op dat op naam van de onderneming staat

Je onderneming is niet failliet

Je onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend bij de rechtbank

Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies te verwachten van ten minste € 4.000

Je verklaart in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten te verwachten. Ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen

Je verklaart dat je over het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun hebt ontvangen (de-minimisverordening). Heeft je onderneming het gehele bedrag van € 200.000 al uitgeput? Dan kom je niet in aanmerking voor de regeling

Je onderneming verklaart geen overheidsbedrijf te zijn

Voorbereiden en aanvragen

Je kunt eenvoudig toetsen of dit voor jouw onderneming van toepassing is door jouw KvK-nummer in te geven in de zoektool SBI-codes

Je kunt alleen online een aanvraag indien. Dit kun je zelf vanuit huis doen. Een aantal KvK-gegevens wordt automatisch ingevuld en moet je controleren. Verzamel vooraf alle benodigde gegevens. Dit heb je nodig:

Een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of je DigiD

Je KvK-nummer

De SBI-code van de hoofdactiviteit van uw onderneming. Dit staat vermeld op je uittreksel uit het handelsregister van de KvK

Het bankrekeningnummer van je onderneming

Het correspondentie- en bezoekadres van je onderneming

Je contactgegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres

Maak je gebruik van een intermediair om de aanvraag in te dienen? Dan heb je hiervoor een machtiging nodig. De machtiging hoef je niet mee te sturen met de aanvraag. Deze kan wel opgevraagd worden bij controles

De aanvraag dien je hier in.

Gemakkelijker geld lenen

De gemeente waarin jij gevestigd bent voert de regeling uit. De regeling is ingegaan per 1 maart en duurt vooralsnog tot 1 juni (3 maanden). Deze maatregel is van toepassing op zelfstandigen en kent 2 vormen:

De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum en kent – afhankelijk van jouw situatie – een maximum van € 1.050 of € 1.500 per maand. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van jouw huishouden en je inkomen. Je hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets

Er kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd van maximaal € 10.517. De lening is met rente belast. Het rentepercentage zal in ieder geval lager zijn dan 8%

Voorwaarden

De maatregel geldt voor gevestigde zelfstandigen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Je bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland

Je bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld

Je bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend

Je voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van Kamer van Koophandel

Je bent vóór 17 maart 2020 18.45 uur gestart met je onderneming en voldoet aan het urencriterium, dat wil zeggen dat je minimaal 1.225 uur per jaar (2019) óf minimaal 23,5 uur per week (2020 t/m februari) werkzaam bent in je eigen bedrijf of zelfstandig beroep

Je bent woonachtig in de gemeente waar je aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt

Je inkomen als gevolg van de coronacrisis is onder het sociaal minimum gedaald

Betaling

Gemeenten streven ernaar om de aanvraag binnen 4 weken af te handelen maar kunnen al eerder een voorschot verstrekken.

Aanvragen

Met circa 10 vragen kun jij zien of je voldoet aan die eisen en direct de ondersteuning aanvragen bij Krijg ik Tozo. Vanuit hier wordt je doorgestuurd naar de website van jouw gemeente om de aanvraag te completeren. Voldoe je niet aan de criteria, dan kun je op reguliere wijze een Bbz-uitkering bij je gemeente aanvragen.

Deze maatregel is versoepeld om te bereiken dat jij onder gunstigere voorwaarden geld kunt lenen bij jouw bank en geldt vanaf maandag 16 maart. De borgstelling door de overheid is verhoogd van 50% naar 75%.

Voorwaarden

BMKB is voornamelijk van toepassing op MKB-ondernemers. Jouw bank bepaalt mede of je in aanmerking komt voor de regeling.

Aanvragen

Jij kunt in aanmerking komen door contact op te nemen met jouw bank. Zij regelen dit dan verder met de overheid.

Gezonde bedrijven krijgen 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen. Het gaat om de onderstaande banken:

ABN AMRO
ING
Rabobank
De Volksbank
Triodos Bank

Voorwaarden

Jouw bank bepaalt mede of je in aanmerking komt voor de regeling.

Aanvragen

Jij kunt in aanmerking komen door contact op te nemen met jouw bank.

Qredits verleent 6 maanden uitstel van aflossing en verlaagt de rente in die periode tot 2%.

Kleine ondernemers/ZZP’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar eveneens terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Voorwaarden

Qredits bepaalt of je in aanmerking komt voor de regeling.

Aanvragen

Jij kunt in aanmerking komen door contact op te nemen met jouw Qredits.

Er komt er een tijdelijke borgstelling door de overheid voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). De regeling is nog niet ingegaan.

Voorwaarden

Je hebt een landbouwonderneming (bijvoorbeeld akkerbouw, tuinbouw en veehouderij)

Het grootste deel van je omzet haal je uit de productie van plantaardige producten en/of de veehouderij (primaire landbouw)

Je bedrijf is in Nederland gevestigd

Je bedrijfsactiviteiten gebeuren voor het grootste deel in Nederland.

Aanvragen

Jij kunt in aanmerking komen door contact op te nemen met jouw bank of financieringsinstelling. Zij kunnen het borgstellingskrediet voor je aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Tegemoetkoming in loonkosten

De regeling is bedoeld voor ondernemers met personeel die een omzetverlies van minimaal 20% verwachten en vervangt de regeling werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. De regeling geldt voor werknemers met vaste en flexibele contracten en daarmee ook voor zogenaamde nul-urencontracten en kan in ieder geval voor 3 maanden worden aangevraagd. Daarna bestaat de mogelijkheid om de regeling nog eens met 3 maanden te verlengen. Aan die verlenging kunnen extra voorwaarden worden gesteld.

De omzetdaling van 20% moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari t/m december 2019, gedeeld door vier. Als een werkgever op 1 januari nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling.

Voorwaarden

Je committeert je aan de verplichting om géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen gedurende de periode waarover je tegemoetkoming ontvangt

Je verwacht tenminste 20% omzetverlies

De regeling geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020

De hoogte van de tegemoetkoming in je loonkosten is afhankelijk van je omzetvermindering. Heb je bijvoorbeeld 50% minder omzet, dan is de tegemoetkoming 90% van 50% is 45%.

Op basis van de aanvraag zal het UWV een voorschot verstrekken van 80% van de verwachtte tegemoetkoming

De werkelijke omzetdaling wordt achteraf vastgesteld

Nog nader vast te stellen is boven welke hoogte een accountantsverklaring vereist zal zijn

Aanvragen

Aanvragen doe je bij het UWV

Maatregelen van de Belastingdienst

Je kunt de Belastingdienst verzoeken om uitstel van betaling.

Je kunt de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling voor 3 maanden. Je vraagt dan automatisch in 1 keer betalingsuitstel aan voor alle hieronder genoemde belastingen. Dit versoepelde uitstelbeleid geldt in ieder geval tot 19 juni 2020.

inkomstenbelasting

vennootschapsbelasting

omzetbelasting

loonbelasting

kansspelbelasting

accijns

verbruiksbelasting alcoholvrije dranken

assurantiebelasting

verhuurdersheffing

energiebelasting

andere milieubelastingen

vergelijkbare belastingen in Caribisch Nederland.

Boetes

Vraag je betalingsuitstel, dan draait de Belastingdienst deze boete automatisch terug. Je hoeft die boete dus niet te betalen en je hoeft hiervoor ook geen bezwaarschrift te versturen.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn geen voorwaarden verbonden. Iedereen kan van het uitstel van belastingbetaling gebruik maken. Wel kan de Belastingdienst om aanvullende informatie vragen wanneer je langer dan 3 maanden uitstelt aanvraagt.

Online aanvragen

Je kunt hier met je DigiD online uitstel aanvragen.

Schriftelijk aanvragen

Uitstel kun je ook per brief aanvragen. Deze adresseer je aan:
Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

In de brief vraag je om uitstel van betaling en geef je aan dat je door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Na ontvangst van de brief, worden de invorderingsmaatregelen stopgezet. Je krijgt automatisch 3 maanden uitstel van betaling. Boetes voor het niet op tijd betalen van BTW of loonheffingen hoef je niet te betalen.

De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente wordt tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat in vanaf 1 juni 2020, behalve voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting gaat de verlaging in vanaf 1 juli 2020.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn geen voorwaarden verbonden.

Aanvragen

Aanvragen is niet nodig; de renteverlaging wordt automatisch door de Belastingdienst toegepast.

Je kunt je voorlopige aanslag verlagen voor de Inkomstenbelasting en voor de Vennootschapsbelasting wanneer je minder winst denk te maken door de Coronacrisis. Dit geldt voor heel 2020 dus niet alleen betaal je direct minder belasting, maar ook krijg je het teveel betaalde over de eerste maanden teruggestort. Uiteindelijk worden de voorlopige aanslagen verrekend met je daadwerkelijk te betalen belasting, dus mogelijk moet je dan alsnog bijbetalen.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn geen voorwaarden verbonden.

Aanvragen

Inkomstenbelasting

Je voorlopige aanslag inkomstenbelasting wijzig je in Mijn Belastingdienst.

Vennootschapsbelasting

Er zijn 3 manieren om je voorlopige aanslag Vennootschapsbelasting te wijzigen.

Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning 
Kun je geen gebruik maken van Mijn Belastingdienst Zakelijk, vul dan het PDF-formulier in, print dit en stuur het per post retour naar het adres dat in het formulier genoemd wordt 
Je kunt de voorlopige aanslag ook wijzigen door gebruik te maken van een commercieel softwarepakket.

Vraag je belastingadviseur, accountant of administratiekantoor zo nodig om ondersteuning en advies.

Voor de aangifte inkomstenbelasting mag je van 1 maart tot en met 31 mei er vanuit gaan dat minimaal 24 uur per week hebt gewerkt in je onderneming, ook wanneer je dat niet daadwerkelijk hebt gedaan. Daarmee wordt het gemakkelijker om aan het urencriterium over 2020 te voldoen en daarmee in aanmerking te komen voor toepassing van onder andere de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de oudedagsreserve.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn geen voorwaarden verbonden.

In je aangifte vennootschapsbelasting 2020 mag je het verlies over 2020 verrekenen met de winst over 2019 (carry back). Dit kan echter pas tijdens de aangifte vennootschapsbelasting over 2020 en bovendien moet je ook een definitieve aanslag vennootschapsbelasting over 2019 hebben ontvangen.

Wanneer je gebruik wilt maken van deze faciliteit, gaat hier veel tijd overheen, wat liquiditeitsproblemen kan opleveren.

Over 2019 mag om die reden een fiscale Coronareserve worden gevormd ter hoogte van het verwachte verlies over 2020, waarmee je dus effectief je winst over 2019 verlaagt. Vervolgens kun je over 2019 vragen om een verlaagde voorlopige aanslag over 2019.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn op dit moment nog niet bekend. Er komt binnenkort een beleidsbesluit met de voorwaarden voor het vormen van de Coronareserve.

Maak je gebruik van een G-rekening, dan kun je de Belastingdienst verzoeken om deze te deblokkeren.

Normaal wordt op dit verzoek alleen het overschot vrijgegeven. Tijdelijk kunnen ook bedragen die zijn gereserveerd voor opgelegde naheffingsaanslagen loonheffing en omzetbelasting worden vrijgegeven. Voor die bedragen moet je dan eerst bijzonder uitstel van betaling hebben gevraagd. Zie hierboven bij Uitstel van Belastingbetaling.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn geen voorwaarden verbonden.

Aanvragen

Vul het formulier Verzoek Deblokkering g-rekening in.

Bij rubriek 3 geef je aan dat je door de uitbraak van het coronavirus in betalingsproblemen bent gekomen.

Bij rubriek 4 geef je aan voor welk bedraag je deblokkering vraagt. Dit splits je in het overschotbedrag en het bedrag waarvoor je uitstel van betaling hebt gevraagd.

Betaling

De Belastingdienst streeft ernaar om je binnen 4 weken per brief te informeren over de beslissing en hoe wordt uitbetaald. Dit kan echter langer duren.

Geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer

Voor de juridische handelingen inzake geruisloze omzetting van een IB-onderneming naar een Naamloze of Besloten Vennootschap geldt onder andere een  termijn van 15 maanden. Deze wordt met 3 maanden verlengd wanneer de termijn afloopt in de periode 1 maart tot en met 31 mei.

Bedrijfsfusie, juridische fusie of splitsing

Bij een bedrijfsfusie geldt een termijn van 15 maanden om juridische handelingen te verrichten. Bij een juridische fusie of splitsing is die termijn 12 maanden. Deze termijnen worden met 3 maanden verlengd wanneer die aflopen in de periode 1 maart tot en met 31 mei.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn geen voorwaarden verbonden.

Aanvragen

Aanvragen is niet nodig.

Gedurende de periode 16 maart t/m 16 juni blijft blijft de uitleen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw.

Voorwaarden

De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die een in het Beleidsbesluit van 14 april 2020 genoemde btw-vrijstelling toepast.

De uitlener vermeldt op de factuur dat gebruik wordt gemaakt van deze goedkeuring en legt de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van deze goedkeuring vast in de administratie.

De uitlener mag alleen de brutoloonkosten in rekening brengen aan de inlener, eventueel verhoogd met een administratieve kostenvergoeding van maximaal 5 %.

Er mag met deze uitleen geen winst worden beoogd of gemaakt.

Belangrijk voor de uitlener

Deze maatregel heeft voor jou géén invloed op de aftrek van voorbelasting.

Wanneer jij als ondernemer medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en/of huisartsen doneert, dan hoe je hierover gedurende 16 maart tot 16 juni geen BTW te rekenen en af te dragen.

Voorwaarden

Vermeld op je factuur dat je gebruik maakt van deze goedkeuring.

Leg de gegevens die betrekking hebben op de toepassing van de goedkeuring vast in je administratie.

Belangrijk

De regeling heeft geen consequenties voor je mogelijke recht op vooraftrek.

Voor online sportlessen van sportscholen en dergelijke ondernemers geldt tot het einde van de verplichte sluiting het verlaagde BTW-tarief van 9%.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn geen voorwaarden verbonden.

Met ingang van 1 januari 2020 is de vrije ruimte 1,7% van je fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van je fiscale loon is de vrije ruimte 1,2%.

De vrije ruimte over je fiscale loon tot en met € 400.000 wordt in 2020 verhoogd van 1,7% naar 3%.

Daarmee kun je, als je daarvoor de financiële ruimte hebt, je werknemers in deze moeilijke tijd extra tegemoet te komen, bijvoorbeeld met een bloemetje of een cadeaubon. Daarmee kun je ook sectoren ondersteunen die getroffen zijn door de Coronacrisis.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn geen voorwaarden verbonden.

Als aanmerkelijk belanghouder in een Naamloze of Besloten Vennootschap geldt voor jou de gebruikelijkloonregeling. Heb je als gevolg van de Coronacrisis te maken met een omzetdaling, dan mag je – onder voorwaarden – je gebruikelijk loon evenredig aan je omzetdaling verlagen.

Voorwaarden

Zodra hierover een besluit is genomen worden de voorwaarden bekend gemaakt.

Om bij werknemers die voor onbepaalde tijd bij je in dienst zijn de lage WW-premie te mogen toepassen , moet je hun arbeidscontracten schriftelijk vastleggen. Voor werknemers die op 31 december 2019 bij je in dienst waren, heb je de tijd tot 1 juli 2020.

Heb je op 1 januari 2020 of daarna een werknemer in dienst genomen, dan moet je het arbeidscontract meteen schriftelijk vastleggen.

Voorwaarden

Lees meer over hoe je een arbeidscontract schriftelijk vastlegt.

Krijgt een werknemer met een arbeidscontract voor gemiddeld minder dan 35 uur per week, in een kalenderjaar meer dan 30% uren meer verloond dan het aantal uren waarvoor hij of zij een arbeidscontract heeft? Dan betaal je normaal gesproken met terugwerkende kracht de hoge WW-premie.

In 2020 hoeft geen enkele werkgever (ongeacht de sector) in deze situatie met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen. In 2021 moet dat weer wel.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn geen voorwaarden verbonden.

Wanneer jij je werknemers een vaste reiskostenvergoeding betaalt en zij werken nu (bijna) volledig thuis, dan hoef je de vaste reiskostenvergoeding niet aan te passen. Zolang de crisismaatregelen gelden, mag je blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding gebaseerd was. Dat mag ook als je een nacalculatie voor de vaste reiskostenvergoeding doet.

Voorwaarden

Aan de regeling zijn geen voorwaarden verbonden.

Je kunt gedurende de crisismaatregelen mogelijk niet voldoen aan alle administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. In dat geval verbindt de Belastingdienst daar op dit moment geen consequenties aan. Je moet deze administratieve verplichtingen dan wel alsnog nakomen zodra dit weer kan.

Dit geldt bijvoorbeeld voor het vaststellen van de identiteit van een nieuwe werknemer aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. Normaal gesproken moet je voor deze werknemer dan onder andere het anoniementarief van 52% toepassen. Dat hoef je in deze periode niet te doen onder de voorwaarde dat je de identiteit van de werknemer alsnog op de juiste manier vaststelt zodra de situatie het weer toelaat.

Voorwaarden

Je krijgt slechts uitstel van de administratieve verplichtingen, geen afstel.

Overige maatregelen

Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

Voorwaarden

De voorwaarden worden bepaald door jouw pensioenfonds.

Aanvragen

Aanvragen doe je bij jouw pensioenfonds.

De Nederlandse Douane biedt onder andere maatwerk aan bedrijven die niet kunnen voldoen aan de strikte wettelijke termijnen en bij (het aanvragen van) vergunningen. Daarnaast is uitstel van betaling mogelijk en wordt coulant omgegaan met het opleggen van boetes. Meer informatie vind je hier.

Het kabinet praat met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven (tijdelijk) in te trekken. Het gaat in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft zelf al maatregelen genomen. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke regelingen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is. Aanvullende informatie over de coronacrisis en de cultuursector is te vinden op de site van de Rijksoverheid.

Zorgaanbieders kunnen met deze regeling subsidie krijgen om digitale toepassingen aan te schaffen. Voorbeelden van die toepassingen zijn tablets met beeldzorgapps, apps om een indicatie te stellen of een mantelzorger te ontlasten, medicatiedispensers en telebegeleiding en bijbehorende licenties.

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000, waarvan je maximaal 50% mag inzetten voor aanschaf-, lease- en licentiekosten van deze toepassingen. Met dit bedrag kun je ook externen inhuren die helpen bij de implementatie. Er is geen eigen bijdrage vereist. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert de regeling uit.

Voorwaarden

Meer informatie over de voorwaarden vind je hier en hier.

Aanvragen

Aanvragen gaat via mijn.rvo.nl. Daar staan de benodigde formulieren voor een aanvraag, inclusief een format voor het stappenplan. Samenwerkingsverklaringen zijn niet nodig, de beoordelingscriteria zijn versoepeld. De criteria van de reguliere SET zijn niet van toepassing voor deze subsidie. Binnen 5 werkdagen wordt je aanvraag beoordeeld.

Maatregelen die je zelf kunt nemen

Je kunt (proberen) afspraken (te) maken met leveranciers over bijvoorbeeld een langere betaaltermijn of uitstel van betaling.

Je kunt snijden in je kosten. Denk bijvoorbeeld aan een Sale & Leaseback-constructie voor je eigen jonge bedrijfswagen. Ook een financial lease met jouw bedrijfswagen als onderpand kan onmiddellijk geld opleveren.

Je kunt proberen om toekomstige kosten en investeringen uit te stellen. Op dit moment kun je wellicht toe met een kleinere voorraad, zeker wanneer die bederfelijk kan zijn.

Je kunt factoring gebruiken om onder aftrek van hun fee snel jouw geld op je rekening te krijgen.

Zit je echt in de knel en werken andere maatregelen niet of te langzaam voor je, dan kun je een flitskrediet overwegen. Dat komt helaas wel met een prijskaartje, maar kan tijdelijke verlichting bieden.

Voldoe je niet aan de criteria voor de Tozo, dan kun je op reguliere wijze een Bbz-uitkering bij je gemeente aanvragen.

Wanneer jij gewend bent om jouw facturen op de laatste dag van de maand te sturen, neem je voor lief dat je de BTW in de facturen die je aan het einde van de periode van je BTW-aangifte stuurt, een maand later aan de Belastingdienst moet afdragen. Stuur je die facturen slechts 1 dag later, dan krijg je geheel legitiem 3 maanden uitstel van betaling.

Neem contact op met je fiscalist, accountant of administratiekantoor. Ik kan je wellicht in jouw specifieke situatie adviseren over maatregelen waarover jij nog niet hebt nagedacht. Of je al mijn klant bent of niet, maakt voor mij geen verschil. Ik dien je graag vrijblijvend van advies.

Ben je nog geen klant, vul dan het onderstaande contactformulier in en onder het genot van een virtuele kop koffie kunnen wij dan samen bekijken wat ik voor jou in jouw specifieke situatie kan betekenen.

Graag maak ik kennis met je

Ik kan mij heel goed voorstellen dat je – ondanks mijn uiteenzetting over de Coronamaatregelen – overweldigd bent door de veelheid aan aangekondigde maatregelen en met vragen blijft zitten of hulp nodig hebt.

Neem gerust contact met mij op. Samen kijken we dan waar de mogelijkheden voor ondersteuning van jouw onderneming zijn te vinden en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Administratiekantoor Stemmer

Reuchlinhaven 72
2993 EL Barendrecht
M +316 19 10 42 52
E rob@stemmer.finance
BTW NL0016.43.677.B62
KvK 59639911
Volg mij op LinkedIn
Volg mij op Facebook