Aangepaste wetgeving om onredelijk lange betaaltermijnen tegen te gaan

Sinds 1 juli 2017 is het Burgerlijk Wetboek aangepast, waarmee onredelijk lange betaaltermijnen worden tegengegaan. Dit houdt het volgende in:

Een onderneming die is te kwalificeren als Grootbedrijf mag op contracten die afgesloten zijn vanaf 1 juli 2017 naar een MKB-onderneming een maximale betaaltermijn hanteren van 60 dagen. Wordt deze betaaltermijn contractueel overschreden, dan wordt deze wettelijk nietig verklaard en geldt een betaaltermijn van 30 dagen.

Voldoe ik aan de vereisten voor een MKB-onderneming?

Een MKB onderneming voldoet op 2 opeenvolgende balansdata aan ten minste twee van de volgende drie vereisten:

  • de waarde van de activa volgens de balans met toelichting, bedraagt, op de grondslag van verkrijgings- en vervaardigingsprijs, niet meer dan € 20.000.000;
  • de netto-omzet over het boekjaar bedraagt niet meer dan € 40.000.000;
  • het gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar bedraagt minder dan 250.

Voldoe je op twee opeenvolgende balansdata niet aan twee van deze drie vereisten, dan is jouw onderneming te kwalificeren als Grootbedrijf.

Waar moet je op letten wanneer je als MKB-bedrijf een overeenkomst sluit met een Grootbedrijf?

Algemene voorwaarden

In een overeenkomst kan bijvoorbeeld een betaaltermijn zijn overeengekomen van 30 dagen, maar wanneer in de overeenkomst ook wordt bepaald dat de algemene voorwaarden van jouw klant voorgaan en hierin een betaaltermijn van 60 dagen is opgenomen, dan geldt toch die betaaltermijn van 60 dagen. Let dus goed op de kleine lettertjes en lees het contract goed door voordat je het ondertekent. Ben je hier niet zo in bedreven – en dat is helemaal niet raar, want het blijft allemaal juridische taal – laat het contract dan beoordelen door iemand die er verstand van heeft, bijvoorbeeld jouw boekhouder.

Jouw klant houdt vast aan een hoge betaaltermijn

Natuurlijk heb jij een commercieel belang dat je moet afwegen tegen die lange betaaltermijn. Mogelijk kan je in dat geval aangeven dat jouw tarief om die reden wat hoger moet zijn. Beter nog is om dit voor te zijn: commercieel gezien is het algemene praktijk om een zodanig tarief te hanteren dat jij instaat bent om een korting te verlenen. Dat opent een andere mogelijkheid: je kan een korting op jouw tarief aanbieden en hiermee toch een kortere betaaltermijn te bedingen. Daarbij is uiteraard belangrijk dat je rekening houdt met je eerste tariefstelling, waarbij natuurlijk meespeelt dat je jezelf niet uit de markt wilt prijzen.

Factoring

Bij factoring verkoop je jouw debiteurenvordering aan een factoringmaatschappij die jou direct een bedrag betaalt. De factoringmaatschappij betaalt jou dan een percentage van jouw vordering en maakt zelf winst doordat zij de volledige vordering bij jouw klant incasseren. Kies je voor deze optie, dan is het belangrijk dat je duidelijk op je factuur vermeldt dat jouw factuur op de bankrekening van de factoringmaatschappij moet worden betaald.

Beland je in een situatie als hierboven beschreven en weet je niet precies hoe je daarmee moet omgaan, neem dan contact met mij op; dan kunnen wij samen voor jou de ideale situatie bepalen, welke natuurlijk ook afhankelijk is van jouw specifieke omstandigheden.

Gelukkig ben ik er voor je…